Letova zrakoplova s ​​hipertenzijom


letova zrakoplova s ​​hipertenzijom

Članak Ako je iz nekog razloga ovlaštenje izdano na kraće razdoblje, Ministarstvo će zahtijevati minimalno pet obavljenih liječničkih pregleda za određenu kategoriju zdravstvene sposobnosti godišnje. Uz navedeni broj liječničkih pregleda AME mora u periodu valjanosti ovlaštenja završiti i obuku za obnavljanje znanja iz područja zrakoplovne medicine.

Članovi liječničkog povjerenstva prvog stupnja Članak Osnovna, napredna i obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine, te zrakoplovna psihologija Članak Osnovnu obuku moraju završiti AME u pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja za kategorije 1, 2, 3, 4 i 5 zdravstvene sposobnosti.

letova zrakoplova s ​​hipertenzijom

Posjedovanje Potvrde o završenoj osnovnoj obuci ne daje pravo za obavljanje pregleda zrakoplovnog i drugog osoblja čija se zdravstvena sposobnost utvrđuje prema odredbama ovoga Pravilnika. Naprednu obuku moraju završiti AME za kategorije 1 i 3 zdravstvene sposobnosti. Posjedovanje Potvrde o završenoj naprednoj obuci ne daje pravo za obavljanje pregleda zrakoplovnog i drugog osoblja čija se zdravstvena sposobnost utvrđuje prema odredbama ovoga Pravilnika.

Otrovni ugrizi i ubodi Putovanje zrakom i medicinski problemi Putovanje zrakom može prouzročiti ili pogoršati različita medicinska stanja, premda je vrlo mali broj stanja zbog kojih bi osoba morala odustati od letenja. Stanja koja mogu odvratiti osobu od letenja su pneumotoraks, oštećenje pluća tuberkulozom, bolesti koje bi se mogle prenijeti na druge putnike i stanja u kojima bi čak i malo širenje zraka moglo oštetiti tkiva, kao što je kirurški zahvat na crijevima unutar prethodnih 10 dana. U nekim stanjima treba planirati i provesti mjere opreza prije leta.

Određen broj sati pohađanja znanstvenih sastanaka, kongresa i iskustva stečenog u pilotskoj kabini, Ministarstvo može priznati u skladu s Dodatkom 5, poglavlje C, točka 2. Pod odobrenjem Ministarstva podrazumijeva se odobrenje predavača, sadržaja obuke i termin održavanja.

letova zrakoplova s ​​hipertenzijom

Izgled Potvrde o završenoj obuci definiran je u Dodatku 6, Medicinski dokument broj 15 ovoga Pravilnika. Imatelj Svjedodžbe obvezan je pristupiti liječničkom pregledu kako odredi liječničko povjerenstvo drugog stupnja. U protivnom, Svjedodžbe će se ukinuti.

Svjedodžba kategorije 1 i 2 zdravstvene sposobnosti Članak Svjedodžba, Obrazac broj 1 izdaje se letova zrakoplova s ​​hipertenzijom osoblju iz članka Upis ograničenja u Svjedodžbu ili dozvolu zrakoplovnog osoblja definiran je u Dodatku 6, Medicinski dokument broj 9 ovoga Pravilnika. Predsjednik letova zrakoplova s ​​hipertenzijom povjerenstva će Svjedodžbu spremiti u osobni karton dosje imatelja Svjedodžbe.

letova zrakoplova s ​​hipertenzijom

Ministarstvo će informaciju o odbijanju učiniti dostupnom drugim državama članicama JAA, s time da medicinska dokumentacija ostaje strogo povjerljiva i neće se izdati bez pristanka kandidata. Svjedodžba kategorije 3 zdravstvene sposobnosti Članak Kandidatu koji udovoljava zahtjevima izdaje se Svjedodžba na Medicinskom obrascu broj 2 iz Dodatka 7.

letova zrakoplova s ​​hipertenzijom

Svjedodžba kategorije 4 zdravstvene sposobnosti Članak Kandidatu koji udovoljava propisanim zahtjevima izdaje se Svjedodžba na Medicinskom obrascu broj 2 iz Dodatka 7 ovoga Pravilnika.

Svjedodžba kategorije 5 zdravstvene sposobnosti Članak

KAKO SNIZITI KRVNI PRITISAK?