Upravljati hipertenziju. Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?


upravljati hipertenziju

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Upravljati hipertenziju, dr.

upravljati hipertenziju

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice upravljati hipertenziju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

upravljati hipertenziju

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće upravljati hipertenziju bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

upravljati hipertenziju

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

upravljati hipertenziju