Samostalna skrb intervencija za hipertenziju, Untitled Document


samostalna skrb intervencija za hipertenziju

Bolesnici s multimorbitetomimaju brojne i kompleksne zdravstvene potrebe, imaju veći rizik da umru prerano, da budu hospitalizirani, da imaju lošiju kvalitetu života i smanjenu funkcinalnu samostalnost, da primaju više lijekova s posljedičnim problemom u suradljivosti s liječenjem nego bolesnici s pojedinačnom kroničnom bolesti. Obiteljska medicina je mjesto gdje se samostalna skrb intervencija za hipertenziju i rješavaju brojni bolesnikovi problemi i potrebe u okviru kontinuirane, sveobuhvatne skrbi.

samostalna skrb intervencija za hipertenziju

Veliki broj istraživanja proveden je mjereći intervencije i ishode skrbi za bolesnika s pojedinačnom kroničnom bolesti. Dokazi o učinkovitosti intervencija koje bi unaprijedile skrb za bolesnike s MMKB, te poboljšale ishode skrbi u takvih bolesnika su ograničene.

samostalna skrb intervencija za hipertenziju

Cilj ovoga rada je prikazati istraživanja koja su se bavila mjerenjem intervencija u okružju sveobuhvatne skrbi za bolesnika s MMKB i ishodima takvih intervencija. Dosadašnje intervencije imaju miješani učinak na ishode skrbi i učinkovite su ako su usmjerene na ciljni rizični čimbenik ili na specifičnu funkcionalnu poteškoću u bolesnika s MM.

Potrebna su daljnja istraživanja koja bi rasvijetlila sve elemente sveobuhvatne zaštite, intervencije koje bi bile učinkovite za ishode koji su najvažniji za skupinu multimorbidnih bolesnika s kompleksnim zdravstvenim potrebama.

samostalna skrb intervencija za hipertenziju

Izvorni jezik.