Previsok tlak u gumama. Tablica tlaka zraka u gumama - Žcarriehennemanshaw.com


Gume na automobilu – kako sigurno putovati

Ako je potrebno, prilagodite tlak u gumama. Prenizak ili previsok tlak u gumama ima sljedeće posljedice: skraćuje životni vijek guma negativno utječe na vožnju, a time i na sigurnost vožnje, npr.

previsok tlak u gumama

Prenizak tlak u gumama može dovesti do puknuća gume. Provjerite ima li stranih tijela u gumama. Provjerite propuštaju li kotač ili ventil.

previsok tlak u gumama

Ako se šteta ne može ukloniti, obavijestite ovlaštenu servisnu radionicu. Podatke o preporučenom tlaku u gumama za tvornički montirane gume na vozilu možete pronaći u tablici tlaka u gumama na kutiji sjedala, odnosno na B-stupu na vozačevoj strani.

BMW e90 Signalizator Pritiska u Gumama - RESETOVANJE

Za kontrolu tlaka u gumama upotrebljavajte prikladni ispitivač tlaka zraka u gumama. Na temelju vanjskog izgleda gume nije moguće zaključiti ništa o tlaku u gumi.

235 45 18 pritisak u gumama

Vozila s kontrolom tlaka u gumama: Tlak u gumama možete provjeriti i preko komandnog računala. Za to se obratite kvalificiranoj Mercedes-Benz specijaliziranoj servisnoj radionici.

previsok tlak u gumama

Tlak u gumama ispravljajte samo na hladnim gumama. Uvjeti za hladne gume: Vozilo je bilo parkirano najmanje tri sata bez sunčeve svjetlosti na gumama. Vozilom ste se vozili manje od 1,6 km.

Imate pravo na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost tih podataka, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu ili na zahtjev za ograničenje te obrade.

Zagrijavanjem temperature gume za 10 °C tlak u gumi povećava se za otprilike 10 previsok tlak u gumama 0,1 bar, 1,5 psi. Uzmite to u obzir ako morate kontrolirati tlak u toplim gumama.

previsok tlak u gumama

Napomene o vuči prikolice Za gume na stražnjoj osovini vrijedi isključivo preporučeni tlak u gumama za potpuno opterećenje naveden u tablici tlaka u gumama.