Migrene za hipertenziju. KALENDAR ovulacije


Literatura Sažetak Glavobolja nije migrene za hipertenziju simptom organskog ili psihičkog poremećaja nego je i zaseban klinički entitet. Dijagnostički kriteriji za sve glavobolje standardizirani su u Međunarodnoj klasifikaciji glavobolja, a temelje se na kliničkim obilježjima glavobolje hipertenzija 21 godina popratnih simptoma, dok su druge dijagnostičke pretrage u funkciji isključivanja ili dokazivanja patomorfološkog supstrata.

Primarne glavobolje migrena, glavobolja tenzijskog tipa, trigeminalne autonomne cefalalgije uzrokovane su poremećajem u antinociceptivnomu mehanizmu središnjega živčanog sustava koji se ne može detektirati makromorfološkim supstratom s pomoću uobičajenih metoda oslikavanja, za razliku od kako sprječavanje hipertenzije glavobolja.

Terapija glavobolja temelji se na postavljenoj dijagnozi. Usmjerena je k akutnom liječenju napadaja boli i popratnih simptoma i na sprječavanje ponavljanja napadaja glavobolje. Liječenje glavobolja može biti farmakološko ili nefarmakološko. Migrene za hipertenziju analgetika zasnovan je na kliničkim dokazima i smjernicama za liječenje prema vrsti glavobolje. Postoje opći analgetici koji su primjenjivi u svim kliničkim oblicima glavobolja i specifični lijekovi za pojedine vrste glavobolja triptani, kortikosteroidi, indometacin.

Farmakoprofilaksa glavobolje provodi se specifičnim lijekovima pri čestim ponavljanim ili kroničnim glavoboljama u bolesnika koji slabo reagiraju na akutnu terapiju ili ih glavobolje onesposobljavaju u svakodnevnom životu. Nefarmakološko liječenje obuhvaća različite invazivne i neinvazivne metode liječenja usmjerene na migrene za hipertenziju boli ili na profilaksu glavobolje.

Glavobolje se dijele prema postojanju detektabilnoga patomorfološkog supstrata na primarne bez migrene za hipertenziju dokazivog konvencionalnim dijagnostičkim metodama i na sekundarne simptom dokazivoga patomorfološkog supstrata. Dijagnostički kriteriji za uzrokuju glavobolje hipertenzije glavobolje detaljno su opisani i standardizirani u Međunarodnoj klasifikaciji glavobolja, koja se neprestano nadopunjuje i mijenja prema novim znanstvenim spoznajama, a trenutačno vrijedi 3.

Liječenje migrene s hipertenzijom

U njoj su pojedini klinički entiteti svrstani u zasebne skupine prema zajedničkim patofiziološkim uzrocima i kliničkim obilježjima, s objašnjenjima o potrebi provođenja dodatnih dijagnostičkih postupaka, a u nekim slučajevima i praćenja terapijskog učinka pojedinih lijekova na glavobolju 1. Akutna novonastala jaka glavobolja Eksplozivna bol benignog uzroka i s kliničkim ishodom koji ne ugrožava život može se javiti u vezi sa seksualnim odnosom koitalna ili postkoitalna glavoboljaposlije lumbalne punkcije ili izloženosti toksinima i drogama ugljični dioksid i kokain.

U kliničkoj praksi osobito je važno prepoznati i pravodobno dijagnosticirati te liječiti novonastalu akutnu glavobolju jakog intenziteta eksplozivna bol poput udara groma — engl. Thunderclap headache 2. Neki od njezinih uzroka stanja su koja akutno ugrožavaju život subarahnoidalno krvarenje SAHintracerebralno krvarenje ili drugi uzroci što dovode do povišenja intrakranijalnog tlaka.

Teškoće u dijagnozi nastaju ako se ovi klinički znakovi i migrene za hipertenziju javljaju odgođeno, nakon nekoliko sati, kada akutna glavobolja na početku bolesti migrene za hipertenziju biti jedini simptom SAH-a 4. Rjeđe, nagli se početak glavobolje može javiti u trombozi cerebralnih venskih sinusa 5. Za razliku od ishemijskoga moždanog udara, gdje bolesnik na početku bolesti ne mora imati izraženu akutnu glavobolju, u spontanom intracerebralnom krvarenju zbog naglog povišenja intrakranijalnog tlaka češće se javlja jaka glavobolja 6, 7.

Jaka bol u glavi uz febrilitet s meningealnim podražajnim znakovima i sporijim razvojem bolnosti može se javiti i u meningoencefalitisu.

migrene za hipertenziju

Eksplozivna bol benignog uzroka i s kliničkim ishodom koji ne ugrožava život može se javiti u vezi sa seksualnim odnosom koitalna ili postkoitalna glavoboljaposlije lumbalne punkcije ili izloženosti toksinima i drogama ugljični dioksid i kokain 8. Neke primarne glavobolje mogu imati kliničku sliku akutne, terapijski rezistentne, jake glavobolje migrena i klasterska cluster glavoboljaosobito migrene za hipertenziju kronificiranom obliku.

Dijagnostička obrada za akutnu glavobolju u hitnoj službi obuhvaća ove postupke: a Uzimanje detaljne anamneze: — vrijeme od nastanka do vrhunca glavobolje — uobičajeno vrijeme nastanka glavobolje godišnje doba, mjesec, menstrualni ciklus, doba dana — učestalost glavobolje — stabilnost ili promjenjivost glavobolje tijekom tri mjeseca kronicitet ili tijekom života 2.

Opisne karakteristike boli pulsirajuća, pritišćuća, probadajuća, oštra, žareća 3. Lokalizacija boli jednostrana, obostrana ili mijenja strane 4. Intenzitet boli 6. Čimbenici koji pogoršavaju glavobolju 7. Čimbenici koji olakšavaju glavobolju 8. Učinak dosadašnje farmakološke ili nefarmakološke terapije boli 9.

Aura u migreni b Neurološki pregled c Slikovni prikaz Bolesnicima koji dolaze u hitnu službu s akutnom novonastalom glavoboljom, kao i glavoboljom s neurednim nalazom na neurološkom pregledu npr. Lumbalna punkcija migrene za hipertenziju se sigurno izvesti i bez prethodno učinjenog CT-a mozga ako klinički nema migrene za hipertenziju povišenog intrakranijalnog tlaka.

Daljnje kliničko praćenje ostvaruje se u dogovoru s bolesnikovim liječnikom obiteljske medicine ili mjerodavnim neurologom Terapija akutne novonastale glavobolje simptomatska je dok se ne otkrije njezin uzrok i ne započne etiološko liječenje, a odabir analgetika ovisi o jakosti glavobolje, kontraindikacijama za primjenu pojedinih lijekova i mogućnosti bolesnika da migrene za hipertenziju peroralnu terapiju.

Osobito je važno izbjegavati sedativni učinak lijekova koji se daju radi ublažavanja boli kako bi se pratilo stanje svijesti bolesnika. Jaka akutna glavobolja može migrene za hipertenziju bolesnika da se javi u hitan prijam zbog recidivirajućih primarnih glavobolja jakog intenziteta i dugog trajanja napadaja koji ne prolaze na uobičajenu terapiju analgeticima per os Tada je liječenje usmjereno na abortivnu spasonosnu terapiju parenteralnim pripravcima.

Najveći terapijski problem čine farmakološki rezistentne kronične glavobolje koje su često vezane uz prekomjernu uporabu analgetika, kada se uz spasonosnu terapiju moraju provoditi detoksikacija i zamjena dosadašnjeg analgetika te uvođenje profilaktika. Primarne glavobolje povećaj sliku Primarne glavobolje jesu heterogena skupina bolnih kliničkih entiteta kojima je zajedničko da im je patogenski uzrok poremećaj u antinociceptivnom sustavu središnjega živčanog sustava. Taj se poremećaj ne može detektirati makromorfološkim supstratom s pomoću uobičajenih metoda oslikavanja.

Patofiziološki mehanizmi i klinička slika različiti su. Dijagnoza se postavlja prema kliničkim obilježjima glavobolje i reakciji na hipertenzija vaze dijagram 1.

Prema učestalosti, mogu imati epizodni ili kronični oblik, koji se mijenja tijekom vremena.

Kandesartan – lijek izbora u profilaksi migrene

Prema trajanju pojedinog napadaja, kratkotrajne su ako napadaji traju manje od četiri sata ili dugotrajne ako traju dulje migrena, hemicrania continua, kronična tenzijska glavobolja. Mogu uz bol imati i popratne simptome vegetativne, žarišne ili autonomne tablica 2. Migrena Suvremeno je shvaćanje patogeneze migrene da je uzrokovana neuronskom hiperekscitabilnošću u descendentnome nociceptivnom putu u SŽS-u zbog periferne senzitizacije u trigeminovaskularnom kompleksu Ponavljanjem napadaja može nastupiti centralna senzitizacija neurona koja dovodi do kronifikacije glavobolje Posljedice su toga hiperalgezija i kutana alodinija U migreni se javlja neurogena upala s oslobađanjem vazodilatatornih neuropeptida najviše peptid povezan s genom za kalcitonin Migrene za hipertenziju supstancija P, vazoaktivni intestinalni polipeptid, neurokinina osobito je za terapiju važna aktivacija serotonina 5-HT 16, Rijetki oblik migrene familijarna hemiplegična migrena uzrokovan je genskim mutacijama, ali u nekim obiteljima postoji predispozicija za tipične oblike migrene.

migrene za hipertenziju

Migrena je česta glavobolja u općoj populaciji. Aura je reverzibilni fokalni neurološki deficit koji traje do sat vremena i prethodi migrenskoj glavobolji.

Što je migrena?

Najčešći oblici aure jesu vidni: scintilirajući skotomi i fotopsije. Dijagnostički kriteriji za migrenu s aurom i za migrenu migrene za hipertenziju nje nalaze se na tablici 2.

Oni se određuju na osnovi anamnestičkih podataka o karakteru, lokalizaciji, intenzitetu boli, trajanju napadaja, postojanju popratnih simptoma ili opisu aure te podataka o frekvenciji glavobolje iz dnevnika glavobolje koji bolesnik vodi najmanje tri mjeseca. Dopunska je dijagnostička obradba indicirana u bolesnika s neobjašnjivim abnormalnim nalazom pri neurološkom pregledu ili atipičnim glavoboljama, glavoboljama koje brzo mijenjaju frekvenciju ili intenzitet Farmakoterapija može biti usmjerena samo prema suzbijanju akutnog napadaja glavobolje ako su ove rijetke, kratkotrajne i ne uzrokuju veliku onesposobljenost bolesnika.

U suprotnome potrebno je uz akutnu terapiju uvesti farmakoprofilaksu. Izbor lijeka treba se temeljiti na znanstvenim dokazima djelotvornosti, individualnoj kliničkoj učinkovitosti i podnošljivosti tablica 3.

Akutni napadaji migrene mogu se liječiti specifičnim lijekovima kojima se inhibira samo bol u migreni triptani i alkaloidi žiška i nespecifičnim općim analgeticima, nesteroidnim protuupalnim lijekovima, antiemeticima i sedativima.

migrene za hipertenziju

Odluka o primjeni specifične terapije triptani ovisit će o terapeutu u Hrvatskoj će to biti neurolog. On će, na osnovi intenziteta bolnosti koji uzrokuje onesposobljenost i uspješnosti prijašnje terapije, procijeniti individualnu potrebu bolesnika za triptanom. Triptani su prvi lijek izbora u liječenju akutnoga migrenskog napadaja koji uzrokuje umjerenu ili jaku onesposobljenost. To su agonisti serotoninskog receptora razreda 1B i 1D, jaki vazokonstriktori kranijalnih krvnih žila, inhibitori ekstravazacije u neurovaskularnoj upali te inhibitori perivaskularnih ogranaka n.

Registrirani su za osobe od 18 do 65 godina, a u Hrvatskoj su dostupni sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan i eletriptan. Povišenjem doze ne povećava se učinkovitost migrene za hipertenziju, a migrene za hipertenziju neželjenih učinaka raste. Moguća je zamjena jednog triptana drugime jer imaju različita farmakodinamska i farmakokinetska svojstva.

Primjena triptana kontraindicirana je u bolesnika s koronarnom srčanom bolešću i nereguliranom hipertenzijom, kao migrene za hipertenziju u oblicima migrene s motoričkim ispadima i simptomima moždanog debla. Alkaloidi migrene za hipertenziju bili su do pojave triptana jedina specifična terapija za migrenu. Zbog nuspojava i stvaranja ovisnosti u našoj se zemlji ne primjenjuju.

Ako je glavobolja u migrenskom napadaju blažeg intenziteta, odnosno ne dovodi do jačeg stupnja onesposobljenosti, prvi lijek izbora bit će opći analgetici acetilsalicilatna kiselina, paracetamol, metamizol ili nesteroidni antireumatici. Vrlo je učinkovita primjena kombinacije gluhoća hipertenzija, kofeina i kodeina npr. Ako postoji nepodnošljivost ili neučinkovitost ovih lijekova, onda su triptani druga linija liječenja.

Nesteroidni antireumatici ibuprofen, diklofenak, naproksen imaju svojstva analgetika neovisno o inhibiciji sinteze prostaglandina.

Naproksen se preporučuje pri liječenju menstrualne migrene i u odvikavanju od analgetika koji izazivaju povratne rebound glavobolje Opioidi se redovito ne rabe u liječenju primarnih glavobolja jer dovode do njihove kronifikacije i slabijeg učinka ostalih analgetika. Metoklopramid je antiemetik koji ubrzava peristaltiku, što povećava i apsorpciju drugih lijekova u akutnome migrenskom napadaju.

Premda se u uobičajenim peroralnim, rektalnim i intramuskularnim dozama mora primijeniti u kombinaciji s drugim analgeticima, postoje migrene za hipertenziju da u iv. Profilaksa migrenskih napadaja Profilaktičku terapiju započinjemo niskim dozama lijekova, s postupnim povišenjem doze do postizanja zadovoljavajućeg učinka nakon 8 tjedana. Profilaksa se provodi najmanje 3 do 6 mjeseci, a zatim se doza održavanja postupno snižava i konačno isključuje. Hel hipertenzija migrenskih napadaja treba započeti ako je frekvencija napadaja 3 i više puta na mjesec, napadaji traju dulje od 48 h, postoji jaka onesposobljenost bolesnika, neugodni popratni simptomi i prema želji bolesnika.

Liječenje migrene s hipertenzijom

Izbor lijeka treba biti u skladu sa smjernicama, prema dokazanoj učinkovitosti, podnošljivosti i dostupnosti tablica 3. Profilaktičku terapiju započinjemo niskim dozama lijekova, s postupnim povišenjem doze do postizanja zadovoljavajućeg učinka nakon 8 tjedana. Bolesnicima obično ne treba ponavljati profilaksu, osim ako se učestalost napadaja poveća.

migrene za hipertenziju

Uobičajeno je da se profilaksa provodi kao monoterapija, ali se mogu primijeniti kombinacije dviju različitih skupina lijekova npr. Beta-blokatori propranolol i metoprolol prvi su lijek izbora u profilaksi migrene 20, U niskim dozama imaju slabo izražene nuspojave hipotenziju i bradikardiju. Mogu prolazno pojačati glavobolju u prva dva tjedna od početka primjene.

Selektivni beta-blokatori atenolol i bisoprolol imaju slabiji profilaktički učinak od neselektivnih. Djelovanje antiepileptika u profilaksi migrene nije potpuno objašnjeno za razliku od epilepsije.

Migrena ili hipertenzija

Valproat-natrij i topiramat učinkovitiji su u profilaksi migrene od ostalih antiepileptika. Međutim, često se pojavljuju nuspojave kao što su alopecija, pretilost, tremor i lezija jetre valproat te kognitivne promjene, astenija i parestezije topiramat.

Migrena

Oba ova antiepileptika mogu imati teratogeni učinak u trudnoći te se s oprezom trebaju davati ženama u fertilnoj dobi Lamotrigin je prvi izbor za profilaksu migrene s aurom Gabapentin i pregabalinprimarno su indicirani u liječenju neuropatske boli koja se rijetko javlja u epizodnoj migreni.

Blokatori kalcijevih kanala. Samo je flunarizin nije registriran u Hrvatskoj učinkovit u profilaksi migrene.

Zapamtite da, da bi ovo piće imalo koristi, morate znati kako ga pravilno piti.

Amitriptilin se može primijeniti u prevenciji migrenskih napadaja neovisno o antidepresivnom učinku. Indiciran je za bolesnike koji uz migrenu imaju i kroničnu glavobolju tenzijskog tipa kronična svakodnevna glavobolja. Venlafaksin i duloksetindualni su antidepresivi sprječavaju ponovnu pohranu serotonina i noradrenalina koji imaju intrinzično analgetsko djelovanje.

Specifične blokatore ponovne pohrane serotonina treba izbjegavati zbog serotoninskog sindroma. Nesteroidni protuupalni lijekovi. Osobito je korisna primjena naproksena nekoliko dana tijekom menstrualnog ciklusa u prevenciji menstrualne migrene.

Mjesto liječenja hipertenzije

Antihipertenzivi kandesartan i lizinopril uz učinak na hipertenziju smanjuju učestalost napadaja migrene te su korisni pri profilaksi migrene u bolesnika s hipertenzijom. Antagonisti serotoninskog receptora 5-HT2.

Metizergid i pizotifenalkaloidi su žiška nisu registrirani u Hrvatskoj. Zbog nuspojava koje izazivaju mogu se upotrebljavati samo ako zataje druga sredstva, i to ne dulje od tri mjeseca. Komplementarna profilaktička terapija.

Magnezij, riboflavin i koenzim Q10 smanjuju učestalost napadaja u migreni. Kronična migrena Cilj je terapije sniziti frekvenciju glavobolje i regulirati uporabu analgetika. Između glavobolja migrenskog tipa bolesnik može imati druge vrste glavobolja, najčešće migrene za hipertenziju tipa. Ovu vrstu glavobolje često prati prekomjerna što je hipertenzija mozak analgetika općih i kombiniranih analgetika, nesteroidnih antireumatika i triptana.

Cilj je terapije sniziti frekvenciju glavobolje i regulirati uporabu analgetika. Ako ponovljena peroralna farmakoprofilaksa nije učinkovita, može se u kroničnoj migreni ne i u epizodnoj primijeniti i botulin toksin A.

Blokada velikog okcipitalnog živca s lokalno apliciranim anestetikom kratkoročno može ublažiti bol u migrenskoj glavobolji, smanjiti broj dana glavobolje i potrebu za uzimanjem analgetika, ali ne skraćuje trajanje napadaja migrene Za profilaksu epizodne i kronične migrene u fazi kliničkih istraživanja bila su monoklonska protutijela na molekulu CGRP engl.

U SAD-u je u svibnju Migrenski status nastaje kada migrenski napadaj migrene za hipertenziju dulje od 72 sata unatoč primjeni dotad efikasne terapije.

Spasonosna terapija prikazana je na tablici 3. Tenzijska glavobolja Liječenje tenzijske glavobolje sastoji se u uklanjanju okidača za glavobolju: organskih — bolesti zuba, sinusa, muskulature oko zglobova i vrata; te psihogenih — stresa, anksioznosti i depresije.

Glavobolja tenzijskog tipa najčešća je epizodna glavobolja u općoj populaciji, koja se očituje pritišćujućom ili stežućom boli obostrano u glavi i može biti povezana s bolnom osjetljivošću mišića mekog oglavka. Prema učestalosti glavobolje, može biti rijetka epizodna manje od 12 dana na godinučesta epizodna 1 do 14 dana u mjesecu ili kronična više od 15 dana u mjesecu.

Dijagnostički kriteriji za sva tri oblika tenzijske glavobolje prema Međunarodnom udruženju za glavobolje prikazani su na tablici 2. U patofiziologiji uz emocionalno neugodni doživljaj psihičku migrene za hipertenziju vjerojatniji je uzrok glavobolje periferna bolna senzitizacija na nebolne podražaje U glavobolji koja je povezana s poremećajem perikranijalne muskulature primarni miofacijalni nociceptor povećava bolnu osjetljivost descendentnog antinociceptivnog sustava, migrene za hipertenziju osobito je zahvaćen trigeminalni nucleus caudalis U kroničnom obliku zahvaćene su i strukture ascendentnoga nociceptivnog sustava koje zbog centralne senzitizacije dobivaju bolni podražaj iz mezencefalona.

U medijalnom se talamusu remeti serotoninergička neurotransmisija prema migrene za hipertenziju, što se očituje kompleksnim simptomima koji prate kronični oblik glavobolje poremećaji raspoloženja, sna i libida Centralni metabolizam serotonina nije bitno poremećen u tenzijskoj glavobolji, za razliku od migrene Liječenje tenzijske glavobolje sastoji se u uklanjanju okidača za glavobolju: organskih — bolesti zuba, sinusa, muskulature oko zglobova i vrata; te psihogenih — stresa, anksioznosti i depresije.

Akutna bol liječi se nespecifičnom analgetskom terapijom koja je slična onoj u migrenskoj glavobolji osim triptana. Doze lijekova često se moraju povisiti i uzimaju se dulje nego u migreni, i po nekoliko tjedana.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Migrena

Također se uz analgetsku terapiju daju anksiolitici benzodiazepini i antidepresivi s anksiolitičkim djelovanjem. Profilaksa se provodi u kroničnoj tenzijskoj glavobolji. Prvi lijek izbora jest triciklički antidepresiv amitriptilin u dozi od 25 do 75 mg na dan