Medicinski stranice o hipertenziji


injekcije u liječenju hipertenzije

Izvještaj sa 5. Osnovana je Samo trajnom edukacijom medicinskih sestara može se postići i bolja edukacija hipertoničara, a time i bolja regulacija krvnog tlaka kao i smanjenje komplikacija koje prate ovu bolest. Hipertenzija u djece i adolescenata je česti klinički problem. Danas se u Hrvatskoj i u svijetu primjećuje nedovoljna briga za mjerenje i registraciju krvnog tlaka u ovoj populaciji.

tlak 140/100 forum

Prema definiciji, smatra se da dijete ima povišen krvni tlak ako izmjerena vrijednost tlaka prelazi U praksi to znači sljedeće: inicijalno je potrebno izmjeriti tjelesnu visinu djeteta i korištenjem posebnih tablica nomograma odrediti centilnu vrijednost tjelesne visine prema dobi i spolu.

Prema tom podatku tražimo u drugim tablicama na kojoj centili se nalazi vrijednost upravo izmjerenoga krvnog tlaka.

koarktacije aorte je

Medicinski stranice o hipertenziji programi nastoje potaknuti pedijatre i liječnike, koji se brinu za djecu i adolescente, da iznad treće godine života mjerenje tlaka bude obavezan i nezaobilazan dio sistematskog pregleda.

U prevenciji hipertenzije u djece i adolescenata značajno mjesto zauzimaju i medicinske sestre kroz različite aktivnosti na razini zdravstvenih ustanova i zajednice.

glavobolja i niski tlak