Liječenje hipertenzije i srčane aritmije. Arterijska hipertenzija


Cilj istraživanja bio je da utvrdi učestalost, vrstu i težinu poremećaja srčanog ritma u bolesnika liječenih hemodijalizom, kao i da utvrdi etiološke čimbenike vezane uz temeljnu bolest bubrega, bubrežno zatajenje i postupke liječenja.

Apsolutna aritmija srca

Istraživanje je obuhvatilo bolesnika 79 muškaraca i 58 žena s kroničnim zatajenjem bubrega koji su liječeni hemodijalizom. Kontrolna skupina sastojala se od 32 osobe 14 muškaraca i 18 žena koje nisu imale bolest bubrega ili srca. Svim ispitanicima i osobama iz kontrolne skupine napravljeno je satno snimanje elektrokardiograma Holter.

visok krvni pritisak i znojenje srca i hipertenzije

U skupini ispitanika laboratorijske nalize krvi rađene su prema posebnom protokolu prilikom stavljanja Holtera, na početku i na kraju hemodijaiize, kao i prilikom skidanja Holtera.

Ispitanicima je napravljena!

hipertenzija wikipedia footbaths princip rada hipertenzija

Iz skupine ispitanika izdvojena je grupa od 24 bolesnika koji su imali teže poremećaje srčanog ritma posebno ventrikulske aritmije. Bolesnici su u prvom razdoblju dijalizirani na monitorima bez volumetrijske kontrole ultrafiltracije s acetatnom otopinom za dijalizu i pretežno s bioinkompatibilnim membranama, da bi u drugom periodu liječenja dijalizirani na suvremenim monitorima za hemodijalizu s kontroliranom volumetrijskom ultrafiltracijom, bikarbonatnom otopinom za dijalizu i s biokompatibilnim membranama.

Liječenje povišenog krvnog tlaka

U ovoj skupini ispitanika ispitan je utjecaj adekvatnosti dijalize na liječenje hipertenzije i srčane aritmije srčanih aritmija. Hemodijalizom liječeni bolesnici imali su u odnosu na zdrave osobe značajno veću učestalost srčanih aritmija.

stupanj 3 kategorije hipertenzija s hipertenzija pobijediti brzo

Supraventrikulske i ventrikulske aritmije javljale su se značajno češće tijekom i neposredno nakon hemodijalize, što posebno vrijedi za ventrikulske poremećaje ritma. Spol ispitanika i temeljna bolest bubrega nisu imali utjecaj na pojavu aritmija.

cerebralnih simptoma hipertenzija hipertenzija uzrokuje prevencije i liječenja bolesti

Bolesnici sa srčanim aritmijama bili su u pravilu više životne dobi i bili su duži vremenski period liječeni hemodijaiizom, a imali su u odnosu na bolesnike bez poremećaja srčanog ritma, značajno češće hipertenziju, bolest srca prije početka liječenja dijalizom, ishemijsku bolest srca, teže ehokardiografske promjene, kao i teži stadij anemije, hiperlipidemije i sekundarnog hiperparatireoidizma. Srčane aritmije bife su češće u bolesnika koji su bili sklabije liječeni hemodijaiizom, odnosno onih liječenje hipertenzije i srčane aritmije višom koncentracijom dušičnih supstancija na kraju dijalize, te sa slabije reguliranom ravnotežom elektrolita i baza.

Lijekovi na recept

Poboljšanje adekvatnosti dijalize i povećana doza dijalize imali su u bolesnika sa srčanim aritmijama, pa i onim najtežim ventrikulskim, povoljni učinak. Antihipertenzivi i eritropoetin imali su povoljno zaštitno djelovannje na nastanak hipertrofije oblik disartrija hipertenzije dilatacije lijeve klijetke, te povoljno djelovanje na oksigenaciju srčanog mišića, a kroz to su imali i povoljni aritmogeni učinak.

Srčane aritmije spadaju u ozbiljne komplikacije liječenja hemodijaiizom i mogu značajno doprinjeti smrtnosti bolesnika.

nizak pritisak puls esencijalna primarna arterijska hipertenzija

Izvorni jezik.