Léčba hypertenze doporučené postupy. BIOTRONIK Pulsar-18 T3 Instructions For Use Manual page 13


BIOTRONIK Pulsar T3 Instructions For Use Manual (Page 13 of 32) | ManualsLib

Nastavite okretati kotačić i provjerite postoji li stalan procjep između distalnog markera na sustavu za isporuku i distalnih markera na stentu kao što je prikazano na slici 6. Stent je potpuno uveden kada pomični marker na uvlačivoj osovini prođe proksimalni marker léčba hypertenze doporučené postupy sustavu za isporuku.

léčba hypertenze doporučené postupy

Osjetite li jak otpor tijekom uvođenja stenta, prekinite uvođenje i utvrdite uzrok prije nastavka. Zatražite angiografsku vizualizaciju stentiranog segmenta žile. Ispravno uvođenje stenta ne komprimiranog ili istegnutog moguće je provjeriti poklapanjem markera na sustavu za isporuku s markerima na stentu.

léčba hypertenze doporučené postupy

Oprezno izvadite sustav za isporuku uz fluoroskopsko vođenje nakon potpunog uvođenja stenta, promatrajući rendgenski marker na distalnom kraju i postavljajući vodeću žicu. Ako se vrh ne izvlači lako, utvrdite uzrok prije ponovnog pokušaja vađenja.

Sustav za isporuku može se oprezno pomaknuti u distalnom smjeru kako bi se vrh oslobodio. Ako stent nije potpuno proširen duž lezije, napuhivanje balona nakon uvođenja standardni postupak PTA može se obaviti prema odluci liječnika. Pobrinite se da promjer napuhanog PTA balona odgovara referentnom promjeru ciljne žile.

Sigurnosne informacije za MR Neklinička ispitivanja pokazala su da je stent Pulsar T3 MR conditional za jednostruke i preklapajuće duljine do mm.

Očekuje se da će stent u gore definiranim uvjetima snimanja izazvati maksimalni porast temperature od 5,7 hipertenzija je bolest koja izaziva nakon 15 minuta neprekidnog snimanja. U okviru nekliničkih ispitivanja stent je uzrokovao proširenje artefakta slike oko 4 mm prilikom snimanja pulsnom sekvencom gradijentnog eha i 3 mm prilikom snimanja pulsnom sekvencom spin eha MR sustava od 3,0 T.

Artefakt može prikriti lumen uređaja.

Ženy v menopauze mají příležitost vstoupit do této životní fáze posilněné moudrostí a kreativitou jako nikdy dříve. Mají přístup k hlubokému vnitřnímu vědění. Celé společenství si těchto žen nesmírně váží jako moudrých a uctívaných starších.

Kako tvrtka BIOTRONIK, međutim, nema nadzor nad uvjetima uporabe proizvoda, sadržaj ovog priručnika za uporabu valja smatrati sastavnim dijelom ove izjave o odricanju odgovornosti u slučajevima kada se zbog određenih razloga može pojaviti ometanje namjenskog rada proizvoda. Tvrtka BIOTRONIK odriče se svih jamstava, izričitih ili podrazumi- jevanih, povezanih s proizvodom, uključujući bez ograničenja jamstva o prikladnosti za prodaju ili za određenu namjenu proizvoda.

Tvrtka BIOTRONIK nije odgovorna za izravne, nenamjerne ili posljedične štete ili troškove uzrokovane uporabom proizvoda bez obzira na to temelji li se reklamacija na pretpostavci o odgovornosti, uključujući nemar.

  • Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - - PDF Free Download
  • Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2.
  • Léčba bolesti u osteoartrózy - PDF Free Download

Systém stentu Pulsar T3 dále jen Pulsar T3 znázorněný na obr. Stent 1 je trvalý implantát vyrobený z laserem vyřezané nitino- lové trubičky.

Zaváděcí systém je tvořen tubusem v trojosém provedení: sestavou vnitřního tubusu 2středním retrahovatelným tubusem 3 a fixovaným vnějším stabilizačním tubusem Centrální vodicí drát uvnitř sestavy 2 vnitřního tubusu začíná na distálním hrotu 7 zaváděcího systému a končí na luer portu 6 na rukojeti 9.

Lumen vodicího drátu se proplachuje přes luer port 6.

Stent je umístěn mezi sestavou vnitřního tubusu 2 a retrahovatelným tubusem 3 na distálním konci zaváděcího systému. Dvě rentgen- kontrastní značky na zaváděcím systému 8a, 8b usnadňují fluoroskopickou vizualizaci a umístění systému stentu směrem k lézi a přes lézi.

Léčba hypertenze v roce 2020: komb. léčba a výhody fix. kombinací - prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Retrahovatelný tubus 3 začíná v rukojeti 9 a vybíhá směrem ke hrotu zaváděcího systému 7. Retrahovatelný tubus 3 zakrývá stent 1 a udržuje jej ve složeném stavu na zaváděcím systému. Pohyblivá rentgenkontrastní značka 10 na retrahovatelném tubusu 3 umožňuje vizuální kontrolu během rozvinutí stentu.

Sherrill Sellmanová. Doba jedová 4 Hormony - PDF Free Download

Vnější povrch hrotu 7retrahovatelného tubusu 3 a modrého stabilizačního tubusu 11 je pokryt hydrofobním potahem a mezi retrahovatelným tubusem 3 a sestavou vnitřního tubusu je nanesena antifrikční vrstva 2.

Modrý stabilizační tubus 11 je navržen tak, aby snižoval tření mezi systémem stentu a hemostatickým ventilem zaváděcího sheathu. Bezpečnostní tlačítko v odemčené poloze 4 a otočné kolečko 5 na rukojeti 9 se používají k rozvinutí stentu 1.

léčba hypertenze doporučené postupy

Stav při dodání Sterilní. Zařízení je sterilizováno ethylenoxidem. Uchovávejte při teplotě 15°C až 25°C.

Account Options

Krátkodobé odchylky od skladovací teploty v rozmezí 10°C až 40°C jsou přípustné. Indikace Pulsar T3 je indikován k použití u pacientů s aterosklerotickým onemocněním léčba hypertenze doporučené postupy femorální, proximální popliteální a infra- popliteální tepny a k léčbě nedostatečných výsledků po perkutánní transluminální angioplastice PTAnapř.

léčba hypertenze doporučené postupy

Proto je důležitý pečlivý výběr pacientů. Po implantaci se doporučuje antiagregační terapie po dobu šesti měsíců.

Při opakovaném léčba hypertenze doporučené postupy zařízení určených k jednomu použití vzniká riziko infekce pacienta nebo uživatele. Kontaminace zařízení může mít za následek poranění, onemocnění nebo smrt pacienta.

  1. Neovisne skrb za intervencije hipertenzije
  2. Marta Olejárová, CSc.
  3. Узор на крыльях раманской бабочки оказался совершенно иным, но тем не менее столь же пестрым и причудливым.

Čištění, dezinfekce a sterilizace mohou poškodit základní materiálové a konstrukční charakteristiky s následkem selhání zařízení.