Hipertenzija u meningitisa


Uobičajeni simptomi

Literatura Listeria monocytogenes hipertenzija u meningitisa gram-pozitivna, fakultativno anaerobna, nesporulirajuća i intracelularna štapićasta bakterija koja rijetko uzrokuje infekcije u ljudi. Radi se o oportunističkom patogenu koji poglavito uzrokuje bolest u ljudi s predisponirajućim čimbenicima kao što su novorođenčad, trudnice, alkoholičari, dijabetičari, bolesnici stariji od 50 godina i imunokompromitirani.

Zahvaljujući primjeni cjepiva protiv najčešćih uzročnika bakterijskog meningitisa Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Hipertenzija u meningitisa meningitisL. Meningitis uzrokovan L. Razlikuje se od drugih meningitisa po epidemiološkim i kliničkim obilježjima, nalazu cerebrospinalnog likvora, liječenju i ishodu. Može uzrokovati meningitis kod imunokompetentnih osoba, mada iznimno rijetko.

Što je faza inkubacije?

Prikaz bolesnika U epidemiološkoj anamnezi navodi podatak o konzumaciji domaćeg sira kupljenog u Travniku. Na dan prijema u kliniku je imao kvantitativni poremećaj svijesti do razine somnolencije.

Osim nedavno dijagnosticirane arterijske hipertenzije nije imao drugih bolesti. U epidemiološkoj anamnezi navodi podatak o konzumaciji domaćeg sira kupljenog u Travniku Bosna i Hercegovina.

hipertenzija u meningitisa

U kliničkom pregledu izdvaja se kratkotrajna somnolencija, vrućica do 38°C, zakočenost šije i pozitivan Kernigov znak te opći loš dojam.

Bolesnik je bio tahikardan do otkucaja u minuti.

hipertenzija u meningitisa

Ostali somatski i neurološki pregled bio je u granicama normale. Vrijednosti serumskih elektrolita kao i funkcija bubrega i jetre bili su u granicama normale.

Uzroci infekcije

Iz likvora je metodom lančane reakcije polimerazom PCR i kulturom dokazana L. Pretragom likvora nisu dokazani drugi najčešći uzročnici domicilnog meningitisa pneumokok, meningokok, Haemophylus influenzae. Hemokultura je ostala sterilna. Inicijalno učinjena kompjuterizirana tomografija mozga pokazala je difuzni edem mozga bez pomaka moždanih struktura i bez žarišnih ishemijskih ili hemoragijskih lezija.

hipertenzija u meningitisa

Naknadno učinjena magnetska rezonanca mozga pokazala je normalan nalaz moždanih struktura. Hipertenzija u meningitisa elektroencefalograma bio je u granicama normale.

Evaluacija Anamneza i fizikalni pregled obično ukazuju na dijagnozu i usmjeravaju daljnje pretrage. Anamneza: Karakteristike glavobolje koje pomažu u dijagnostici su: životna dob u kojoj je glavobolja počela, učestalost, trajanje, lokalizacija i jačina glavobolje; faktori koji je izazivaju, pogoršavaju ili ublažavaju; popratni simptomi npr. Rekurentne epizodne glavobolje jakog intenziteta koje počinju u adolescenciji ili ranoj mladosti govore za primarnu glavobolju.

Bolesnik je liječen ampicilinom 6 x 2 gr iv ukupno 21 dan. Prva tri dana je zbog edema mozga primao antiedematoznu terapiju manitolom i fursemidom.

Prva četiri dana boravka je bio febrilan, a zatim afebrilan.

Simptomi početne faze

Opće stanje se postupno poboljšava uz prestanak glavobolje. Kontrolna kultura Bolesnik je otpušen kući kao izliječen Nije bilo relapsa bolesti 8 mjeseci nakon otpusta.

hipertenzija u meningitisa

Rasprava Manje epidemije i sporadični slučajevi su obično povezani s konzumacijom svježeg mlijeka, sireva, mesa i povrća. Infekcije uzrokovane bakterijom L. Uzrokuje infekcije u različitih životinja kao što su svinje, stoka, glodavci i ribe.

Manje epidemije i sporadični slučajevi su obično povezani s konzumacijom svježeg mlijeka, sireva, mesa i povrća.

hipertenzija u meningitisa

Za razliku od ostali patogena koji se prenose hranom i uzrokuju gastroenteritis praćen vrućicom, L. Listerija rijetko uzrokuje infekcije u zdravih odraslih bolesnika. Najčešće pogađa imunokompromitirane bolesnike kao što su bolesnici s karcinomom ili leukemijom, cirozom jetre ili kroničnim zatajenjem bubrega, transplantirane, HIV pozitivne i bolesnike na kortikosteroidima i drugim imunosupresivima infliksimab.

Pročitajte još

Koliko nam je bilo poznato, naš bolesnik nije imao niti jedan od navedenih predisponirajućih čimbenika za akviriranje listerijskog meningitisa. Izvor infekcije mogao je biti svježi domaći, nepasterizirani sir.

Zbog produljenja životne dobi, sve češćeg broja transplantiranih bolesnika kao i sve više bolesnika s različitom imunosupresivnom terapijom, L. Incidencija L. Dva puta je češća u muškaraca, a najčešće se opisuju slučajevi u novorođenčadi i male djece, starijih i imunokompromitiranih po tipu deficita stanične imunosti. Kliničke hipertenzija u meningitisa L. Ipak, postoje neke razlike.

Meningitis: razdoblje inkubacije - Simptomi

Bolesnici s L. Zanimljivo je da se rombencefalitis koji uzrokuje L. Bolest se prezentira asimetričnim paralizama kranijskih živaca, ataksijom, encefalopatijom, hemiparezom i hipoestezijom koji nastaju nakon vrućice i glavobolje.

Nije uvijek nužna prisutnost vrućice. Empirijsko antimikrobno liječenje bakterijskog meningitisa uključuje primjenu ceftriaksona, a u hipertenzija u meningitisa sa slučajevima invazivne pneumokokne bolesti sojevima rezistentnim na beta-laktamske antibiotike potrebno je primijeniti i vankomicin do etiološke potvrde osjetljivosti. Međutim, L. Iako ne postoje randomizirana istraživanja optimalne antimikrobne terapije, većina retrospektivnih studija opisuje uspješno liječenje L.

Dodavanje aminoglikozida ampicilinu snižava smrtnost i poboljšava učinkovitost ampicilina. S obzirom na srednje tešku kliničku sliku u našeg bolesnika nismo se odlučili na dodavanje gentamicina. U bolesnika koji imaju u anamnezi težu alergijsku reakciju hipertenzija u meningitisa penicilin, uspješno se može primijeniti kotrimoksazol.

Listeria monocytogenes meningoencefalitis u imunokompetentnog bolesnika

Opisani su slučajevi uspješnog liječenja meropenemom i linezolidom. Duljina trajanja liječenje listerijskog menignitisa kod imunokompetentne osobe ne bi smjela biti kraća od 3 tjedna, a s obzirom da su opisani relapsi kod imunokompromitiranih osoba s infekcijom SŽS-a liječenje ovih bolesnika treba biti tjedana. Primjena gentamicina ne bi smjela biti dulja od 2 tjedna, najviše tri tjedna kod sporog kliničkog poboljšanja zbog poznate nefrotoksičnosti i ototoksičnosti aminoglikozida.

hipertenzija u meningitisa

Zaključak S obzirom na visoku smrtnost, važno je kod bolesnika s domicilnim bakterijskim meningitisom, uvijek razmišljati o L. Tada je nužno uvijek u empirijskoj terapiji osim cefalosporina 3. Concurrent conditions and human listeriosis, England, Emerg Infect Dis naučiti kako hipertenzija Listeria monocytogenes meningitis in an immunocompetent adult: a case report.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Aseptični meningitis

Rev Soc Bras Med Trop. Mylonakis E, Hohmann EL, Calderwood SB: Central nervous system infection with Listeria monocytogenes: 33 years experience at general hospital and review of episodes from the literature. Medicine ; Three-year multicenter surveillance of community-acquired Hipertenzija u meningitisa monocytogenes meningitis in adults.

BMC Infect Dis ; Listeria monocytogenes meningitis and multiple brain abscesses in an immunocompetent host. Favorable response to combination linezolid-meropenem treatment.

Why is meningitis so dangerous? - Melvin Sanicas

J Chemother ;