D promatranje hipertenzije, Zdravstvena njega bolesnika sa sekundarnom hipertenzijom | Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru


d promatranje hipertenzije

Najčešće se javljaju zbog stresa vazovagalna sinkopa ili osnovne bolesti određenog sustava hipoglikemija, dijabetička ketoacidoza, akutni astmatski napadaj, epileptički napadaji ambulanta promatranje bolesnika s hipertenzijom dr.

Za sva nabrojena stanja postoje propisane smjernice koje je potrebno poznavati. Ako dođe do komplikacija ili se ne poduzmu potrebne mjere, može doći do zastoja srca i prestanka disanja te je potrebno pristupiti kardiopulmonalnoj reanimaciji.

  • Hipertenzije i protein
  • Novosti u epidemiologiji srčanožilnih bolesti i zbrinjavanju hipertenzije - carriehennemanshaw.com
  • Prednost ima IV primjena.
  • Zdravstvena njega bolesnika sa sekundarnom hipertenzijom | Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru

Najbolja terapija kod hitnih stanja je prevencija. Prije početka bilo kakve stomatološke terapije potrebno je uzeti iscrpnu anamnezu te ako postoji sumnja potrebno je konzultirati se s nadležnim liječnikom obiteljske medicine.

d promatranje hipertenzije

Uloga medicinske sestre u stomatološkoj ambulanti je velika, od organizacije posla do brige o pacijentima, a jedna od najčešćih intervencija je savjetodavna d promatranje hipertenzije odnosno edukacija pacijenata i obitelji s ciljem postizanja što veće samostalnosti i zadovoljavajuće kvalitete života pacijenta, obitelji te promocije zdravlja. Najčešće akutno stanje s kojim se stomatolozi susreću u ordinaciji dentalne medicine ambulanta promatranje bolesnika s hipertenzijom sinkopa. Najvažniji oblici sinkope su: vazovagalna, ortostatska te kardiogena sinkopa.

d promatranje hipertenzije

Vazovagalna sinkopa najčešće se nadovezuje na psihičku reakciju i vrlo je česta u stomatološkoj ambulanti. Da bi se spriječila pojava sinkope potrebno je educirati pacijente kako da izbjegavaju čimbenike koji pospješuju sinkopu. Ključne riječi.

d promatranje hipertenzije